WSPIERAMY RODZICÓW

W KREOWANIU EDUKACJI

Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna

Projekt „Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna” skierowany jest do rodziców z terenu gminy Płużnica, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej. Wierząc w siłę oddolnych działań, chcielibyśmy zaangażować rodziców w inicjowanie zmian w edukacji szkolnej. W szczególności zależy nam na zaktywizowaniu rodziców w czterech obszarach wymagających obecnie największej uwagi, a mianowicie: komunikacji, zdrowia dzieci, edukacji seksualnej i ekologii. W naszym projekcie zaplanowaliśmy szkolenia, cykliczne spotkania tematyczne, inicjatywy rodziców, indywidualne sesje coachingowe oraz forum edukacyjne. Wierzymy, że powyższe działania przyniosą realne zmiany.

Zgłoś się do projektu!

Komunikacja

Realne zmiany w edukacji możliwe są dzięki efektywnej komunikacji i umiejętności budowania relacji. W ramach wspierania kompetencji komunikacyjnych, chcemy przekazać uczestnikom merytoryczną wiedzę z zakresu porozumienia bez przemocy.

Seksualność

Edukacja seksualna jest trudnym i kłopotliwym tematem w edukacji szkolnej, dzieje się tak ze względu na liczne mity funkcjonujące w jego obszarze. Aby przełamać tabu i zacząć rozmawiać na tematy związane z edukacją seksualną zorganizujemy warsztaty ze specjalistą, który podzieli się z uczestnikami fachową wiedzą.

Zdrowie

W tym obszarze zajmiemy się zdrowiem psychicznym oraz fizycznym dzieci. Szczególną uwagę poświęcimy kwestii zaopiekowania się emocjami dzieci oraz zdrowym żywieniem. Zorganizujemy dwa warsztaty, pierwszy będzie dotyczył inteligencji emocjonalnej, drugi zdrowego żywienia.

Ekologia

Zanieczyszczenie środowiska jest obecnie jednym z najważniejszych problemów naszych czasów. Aby rodzice mogli wspierać szkołę w edukacji ekologicznej, wesprzemy ich w tej kwestii.

Założenia projektu

Głównym założeniem naszego projektu jest wspieranie rodziców w wyrażaniu swoich poglądów dotyczących edukacji i funkcjonowania szkoły, zwłaszcza w zakresie: komunikacji, zdrowia dzieci, edukacji seksualnej i ekologii. Nad każdym z powyższych obszarów będziemy pracować osobno, a działania zrealizujemy według takiego samego cyklu, a mianowicie: mobilizacja (szkolenia i warsztaty dla rodziców), aktywizacja (inicjatywy rodziców), wzmocnienie (możliwość skorzystania z indywidualnych sesji coachingowych). Nad każdym obszarem będziemy pracować przez 6 miesięcy. Pomiędzy poszczególnymi cyklami, odbywać się będą spotkania śniadania lub podwieczorki tematyczne, moderowane przez specjalistę. Konstrukcja projektu, pozwala na dołączenie do projektu kolejnych osób, zainteresowanych tematyką działań, bądź biorących udział w spotkaniach.
0
obszary działań
0
zaangażowanych uzestników
0
na inicjatywy rodziców
0
godzin sesji coachingowych

Terminarz działań projektowych

Płużnickie Forum Edukacyjne

Będzie to wydarzenie podsumowujące działania zrealizowane w ramach projektu „Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna”. Na forum zaprosimy specjalistów, którzy poprowadzą sesje plenarne dla wszystkich uczestników oraz warsztaty w mniejszych grupach. W ramach tego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję przedstawić efekty swojej wielomiesięcznej pracy oraz podzielić się swoimi refleksjami dot. obszarów działania w projekcie.

Finansowanie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.